Lleida Liquid Galaxy

Aquest va ser el meu primer gran projecte en col·laboració amb la Universitat de Lleida, el Ministeri d’Indústria espanyol i Google. Per aquest projecte em van concedir matrícula d’honor al treball de fi d’estudis (d’informàtica). Podeu llegir la notícia aquí.